West-Vlaanderen

Onesto Woonkrediet voor Vlaanderen ( overnemer van het vroegere West-Vlaams-Woonkrediet)

maatschappelijke zetel Kan.Dr. L. Colensstraat 10
8400 Oostende