Secretariaat

Het Secretariaat van de vzw Sociaal Woonkrediet staat ten dienste van haar leden, de sociale kredietmaatschappijen in de drie landsdelen. Zij ondersteunt de maatschappijen op diverse vlakken en verschaft hen informatie m.b.t. de vigerende wetgeving zowel federaal als gewestelijk.

Eric Jpg

Het secretariaat van de vzw wordt geleid door een voorzitter en directeur.

Sabine Jpg

De directeur staat in voor de dagelijkse leiding en coördinatie van de vzw.