Voordelen

De voordelen zijn geografisch voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel verschillend.

Vlaanderen

Voornaamste voordelen

 • tot 100% lenen zonder verhoging rentevoet
 • geen bovengrens op het inkomen of beperking inzake het kadastraal inkomen van de woning !
 • voordelige hoofdzakelijk vaste rentevoeten
 • mogelijk geen dossierkosten, tenzij anders vermeld in de prospectus en het aanvraagformulier
 • beperkte schattingskosten
 • premie van de schuldsaldoverzekering kan mee ontleend worden onder bepaalde voorwaarden
 • slechts de helft van het ereloon van de notaris voor de leningsakte
 • mogelijkheid tot vermindering van het ereloon van de notaris voor de aankoopakte met € 250
 • eventuele bouw- en renovatiepremies zijn cumuleerbaar met een sociale lening
 • geen bancaire verplichtingen
 • vrije keuze van verzekeringen
 • mogelijkheid tot gratis "verzekering gewaarborgd wonen "

Wallonië

Via de volgende link kunt u meer informatie vinden over de voordelen van het sociaal woonkrediet in Wallonië.

Meer info op de SWCS