Voorwaarden

De voorwaarden zijn geografisch voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel verschillend.

Vlaanderen

Toekenningsvoorwaarden

  • de woning (huis of appartement) moet "bescheiden" zijn:
    • ofwel de maximale geschatte waarde niet overtreffen vermeld op de pagina "maximale waarde"
    • ofwel gebouwd en verkocht door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, een sociale huisvestingsmaatschappij of het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen
  • het moet gaan om de enige woning van de lener(s)
    • de lener mag dus nog geen andere woning bezitten (noch in volle eigendom, noch volledig in vruchtgebruik)
  • de lener(s) moet(en) de volle eigendom bezitten van de woning waarvoor geleend wordt
  • de lener(s) moet(en) de woning zelf bewonen (beperkt gebruik voor beroepsdoeleinden is toegelaten, maar geen handelsactiviteit)

BELANGRIJK : er is geen bovengrens op het inkomen, zoals vaak ten onrechte wordt gedacht, en geen beperking inzake kadastraal inkomen (zie 'voordelen')

Hoofdzakelijk vaste rentevoet

De erkende kredietmaatschappijen verlenen sociale leningen tegen een hoofdzakelijk vaste rentevoet. Het huidig renteniveau op de hypotheekmarkt is nog steeds zeer laag! Een vaste rentevoet biedt dan ook de beste garantie om onaangename verrassingen in de toekomst te vermijden.

Voordelige (hoofdzakelijk) vaste rentevoeten

Voor meer informatie wendt men zich best rechtstreeks tot een "Kredietmaatschappij".

Wallonië

Via de volgende link kunt u meer informatie vinden over de voorwaarden van het sociaal woonkrediet in Wallonië.

Meer info op de SWCS