• Sociaal Woonkrediet

    Vlaanderen

    Sociaal Woonkrediet voor het kopen, bouwen, verbouwen en behouden van een bescheiden woning

  • Sociaal Woonkrediet

    Wallonië

    Sociaal Woonkrediet voor het kopen, bouwen, verbouwen, behouden en energetisch renoveren van een bescheiden woning

Secretariaat

Het Secretariaat van de vzw Sociaal Woonkrediet staat ten dienste van haar leden, de sociale kredietmaatschappijen in de drie landsdelen. Zij ondersteunt de maatschappijen op diverse vlakken en verschaft hen informatie m.b.t. de vigerende wetgeving zowel federaal als gewestelijk.

Meer over secretariaat

Bestuursorgaan

De vzw wordt geleid door een Bestuursorgaan die samengesteld is uit afgevaardigden van de leden uit de Vlaamse, Waalse en Brusselse kamer.

Meer over het Bestuursorgaan

Voor Informatie over sociale hypothecaire leningen in Vlaanderen opteert u voor volgende link : "Vlaanderen".

Voor meer Informatie over sociale hypothecaire leningen in Wallonië opteert u voor volgende link : " Wallonië ".

Voor meer Informatie over sociale hypothecaire leningen in Brussel opteert u voor volgende link : " Brussel ".

Ben Neale 245472 Unsplash

Een veel voorkomend misverstand is dat een bescheiden woning enkel een woning kan zijn die gebouwd werd en verkocht wordt door een sociale huisvestingsmaatschappij. Daarbij wordt vaak ten onrechte gedacht aan de ietwat eentonige wijken met allemaal identieke of althans gelijkaardige, krap uitziende woningen.

Niets is echter minder waar.

Een "bescheiden woning" kan ook door een particulier gebouwd zijn, een moderne "look" hebben en alle hedendaags comfort bezitten. Appartementen, rijhuizen, open of halfopen bebouwingen, komen alle in aanmerking.